Biz kimiz?

Biz kimiz?

TSPB'nin etkinliği ve TSBP Hakkında bilgi

HAKKIMIZDA

Hakkımızda 
Sermaye Piyasası Kanunu ile 2001 yılında kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. 2014 yılından itibaren, sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören bütün yatırım ortaklıklarından oluşan bir üyelik yapısına sahibiz. Sektörel temsil gücü ve birikimimiz sayesinde üyeler ve yatırımcılar için sermaye piyasasını geliştirecek çözümler sunarız. Sektörün gelişimini yavaşlatan sorunların çözülmesinde veya sektörü ileri taşıyacak adımların atılmasında aktif rol üstleniriz.


GÜÇLÜ BİR SERMAYE PİYASASI İÇİN:

 • Kurumsal ve bireysel yatırımcılarla,
 • Üyelerimiz ve sektör çalışanlarıyla,
 • Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurumlarıyla,
 • Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. gibi sermaye piyasası kurumlarıyla,
 • Halka açık şirketler, üniversiteler, ilgili dernekler, birlikler ve medya ile işbirliği içinde çalışırız.


NE YAPARIZ?

 • Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmaları için düzenlemeler yapar, yürütür, denetleriz.
 • Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirir ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı oluruz.
 • Ülkemizde sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapar, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunuruz.
 • Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yaparız.
 • Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yaparız.
 • Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri izleyerek, bu konudaki gelişmeleri üyelerimizle paylaşırız.
 • Sektör çalışanlarının bilgilerini geliştirecek eğitim programları düzenleriz.
 • Kamuoyunu, tasarrufların artırılması ve yatırımlarının sermaye piyasasına yönlendirilmesi konusunda bilgilendiririz.

 

İştiraklerimiz

Borsa İstanbul A.Ş.
Birliğimiz, Borsa İstanbul A.Ş.de %1,03 oranında paya sahiptir. Şirketin 423.234.000 TL olan sermayesinde Birliğimizin 5.502.042 TL tutarında iştirak payı bulunuyor. Birlik, 2015 yılında Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nda bir üye ile temsil edildi.

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Birliğimiz, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.de %5 oranında paya sahiptir. Şirketin 36.000.000 TL olan sermayesinde Birliğimizin 1.800.000 TL tutarında iştirak payı bulunuyor. Birlik, 2015 yılında da MKK Yönetim Kurulu’nda bir üye ile temsil edilmeye devam etti.

 

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. 
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL), sermaye piyasası alanında çalışanlara eğitim programları düzenlemek, çalışanların lisanslamasını yapmak, sicilini tutmak ve denetimini yapmak üzere 16.06.2011 tarihinde kuruldu.
Şirketin 2.000.000 TL olan sermayesinde Birliğimizin 980.000 TL tutarında iştirak payı bulunuyor. Birlik, 2015 yılında SPL Yönetim Kurulu’nda iki üye ile temsil edildi.

 

Üyeliklerimiz

 

YURT İÇİ ÜYELİKLERİMİZ

 

DEİK
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na dayanılarak 1988 yılında, özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Birliğimiz, sektörümüzü uluslararası platformda daha da etkin olarak tanıtmak üzere, 2008 yılında DEİK’e “kurucu üye” statüsünde üye olmuştur.

 

YURT DIŞI ÜYELİKLERİMİZ

 

ASF
Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum-ASF), Asya-Pasifik bölgesinde menkul kıymet piyasalarını geliştirmek, ekonomik gelişime katkıda bulunmak ve üyeleri arasında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Bu bölgeden aracı kuruluş birlikleri, borsalar ve çeşitli kuruluşların üye olduğu Foruma, Birliğimiz 2009 yılında üye olmuştur.

 

FEAS
İMKB öncülüğünde 1995 yılında kurulan Avrasya Borsalar Federasyonu (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges-FEAS) Avrasya bölgesinden borsa, takas ve saklama kurumlarının üye olduğu bir kurumdur. FEAS’ın amacı daha adil, etkili ve saydam bir piyasa ortamı sağlamak için üyeler arası işbirliğini artırmak ve ilgili örgütler nezdinde FEAS üyelerini temsil etmektir. Birliğimiz Federasyona, 2009 yılında “yardımcı üye” statüsünde katılmıştır.

 

ICSA
Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations-ICSA), aracı kuruluş birliklerini temsil eden bir oluşumdur. 1988 yılında kurulan Konseyin amacı üye birlikler arasında işbirliği sağlayarak, sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunmaktır. Birliğimiz, 2006 yılından bu yana Konseyin üyeleri arasında yer almaktadır.

 

IFIE
2005 yılında bağımsız bir organizasyon olarak kurulan Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun (International Forum for Investor Education-IFIE) hedefi, küresel çapta yatırımcı eğitimini geliştirerek, yatırımcıların bilinçli kararlar verebilmesini sağlamaktır. Özdüzenleyici, düzenleyici ve kâr amacı gütmeyen çeşitli kuruluşların üye olduğu Foruma Birliğimiz 2009 yılında katılmıştır. TSPB Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun bölgesel bir komitesi olarak 2010 yılında kurulan IFIE/Asia Chapter’ın da kurucu üyesidir.

 

INFE
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD 2008 yılında üye ülkeler genelinde finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için Uluslararası Finansal Eğitim Ağını (International Network on Financial Education – INFE) kurmuştur. Platforma Birliğimiz 2015 yılında “yardımcı üye” statüsünde olmuştur.

 

IOSCO
Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), sermaye piyasalarına ilişkin global standartlar oluşturmak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Sermaye piyasasında düzenleyici kurumların üye olduğu Örgüte, Birliğimiz 2003 yılında ‘gözlemci üye’ statüsünde üye olmuştur.

Sermaye Piyasaları Kongresi – Danışma Kurulu
İlhami Koç - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı / Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Bora  Oruç - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı
Osman Saraç - Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Doç. Dr. Yakup Ergincan - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Genel Müdürü
Dr. Berra Doğaner - TSPB Başkan Vekili / Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
Cüneyt Başaran - Bloomberg HT TV Genel Yayın Yönetmeni
Sermaye Piyasaları Kongresi - Düzenleme Kurulu 

Albert Krespin - CFA Society İstanbul Başkanı / Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
Alev Dumanlı - Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Bölümü Başvuru Değerlendirme Servisi Yöneticisi
Ali Perşembe - Saha Rating A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ekonomist, Yazar / Sermaye Piyasaları Kongresi Program Direktörü 
Betül Kencebay - TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği Genel Sekreteri
Ceylan Pirinçcioğlu VIP Turizm Yönetim Kurulu Başkanı / Sermaye Piyasaları Kongresi CEO 
Doruk Karşı - Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Genel Sekreteri
Dr. Berra Doğaner -TSPB Başkan Vekili / Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
Dr. Gökhan Büyükşengür - TSPB Eğitim Müdürü
Dr. Murat Berberoğlu - Gayrimenkul ve GYO Derneği Genel Sekreteri
Dr. Osman Günsel Topbaş - Citibank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Özgür Uysal - MKK Uluslararası İlişkiler ve Raporlama Müdürü
Feyza Turan - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TLYD) Genel Sekreteri
Fuat Akman - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Gülsevin Çipli - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler  A.Ş. Genel Müdürü
Hakan Avdan - Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
Haluk Sur - Gayrimenkul ve GYO Derneği Başkan Yardımcısı / RE-PİE Yönetim Kurulu Başkanı
Handan Saygın - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü
İlkay Arıkan - TSPB   Genel Sekreteri
Jihad Shannak - Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
Kürşat Alparslan - Tradesoft Business Services Finansal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı
Nalan Erkarakaş - Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Başkanı
O. İlker Savuran - TSPB Genel Sekreter Yardımcısı
Sadık Kalaycı - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Stratejik Planlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Sinem Özonur - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Strateji & İş Geliştirme Yöneticisi
Tevfik Metin Ayışık - Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Başkanı
Tuğba Oğan - TSPB Kurumsal İletişim Müdürü
 

Sermaye Piyasaları Kongresi – Yönetim Kurulu
İlhami Koç - Sermaye Piyasaları Kongresi Başkanı / TSPB Başkanı / Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Berra Doğaner - TSPB Başkan Vekili / Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
İlkay Arıkan -TSPB Genel Sekreteri
O. İlker Savuran - TSPB Genel Sekreter Yardımcısı
Ceylan Pirinçcioğlu -Sermaye Piyasaları Kongresi CEO /  VIP Turizm Yönetim Kurulu Başkanı

Sermaye Piyasaları Kongresi – İcra Kurulu

Ceylan Pirinçcioğlu - VIP Turizm Yönetim Kurulu Başkanı / Sermaye Piyasaları Kongresi CEO
Ali Perşembe - Saha Rating A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ekonomist, Yazar / Sermaye Piyasaları Kongresi Program Direktörü
Banu Gökbaşak - VIP Turizm  / Sermaye Piyasaları Kongresi Sponsorluk ve Sergi Koordinatörü 
Burak Korucuoğlu - VIP Turizm Proje Direktörü / Sermaye Piyasaları Kongresi Proje Direktörü 
Dr. Gökhan Büyükşengür - TSPB Eğitim Müdürü 
Dr. Korkmaz Enes Ergun - Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Bölüm Müdürü
Hüsrev Pınar - Sermaye Piyasaları Kongresi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Kamu)
Nilüfer Gevenoğlu - TSPB Kurumsal İletişim Müdürlüğü Kıdemli Uzmanı / Sermaye Piyasaları Kongresi Konuşmacılar Koordinatörü 
O. İlker Savuran - TSPB Genel Sekreter Yardımcısı / Sermaye Piyasaları Kongresi Genel Koordinatörü
Sema Gül - Sermaye Piyasaları Kongresi  Satış ve Pazarlama Proje Yöneticisi
Tuğba Ogan -TSPB Kurumsal İletişim Müdürü
Tülay Şimşek - VIP Turizm Genel Müdür Yardımcısı / Sermaye Piyasaları Kongre ve Sergi Admin Direktörü
Yıldırım Bakır - Sermaye Piyasaları Kongresi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Uluslararası)

Gönder
Diğer Haberler
Enerji